Za uspešnu kontrolu i nadzor kotla sa udaljenog mesta postoji mogućnost povezivanja dopunskog internet modula. U zavisnosti od modela kotla postoje nekoliko vrsta ovakvih uređaja kao i interfejsa vezanih za njih. Ovi moduli najčešće se spajaju za kontrolnu tablu preko raspoloživog RS porta. Pored potrebnog napajanja, modulima je neophodna i internet konekcija. Postoje WiFi (bežični) i moduli koji se za kućni ruter vezuju preko RJ45 porta (mrežnim kablom). Bitno je napomenuti da za povezivanje kotla na internet vlasnik ne mora imati statičku IP adresu. Sve usluge DNS-a na raspolaganju su mu besplatno preko fabričkih servera. Za sve one kojima ovakva instalacija predstavlja problem na raspolaganju je DEFRO servisna služba.