Kotao DEFRO DUO Uni namenjen je za automatsko sagorevanje: uglja granulacije 5-25 mm (eko-grašak), separisane ugljene prašine, mešavine žitarica i uglja eko-grašak, peleta…


Kotao DEFRO DUO Uni u ložištu za ručno loženje sagoreva: ugalj (orah, kocka), drvo, drvni otpad.


Svaki od kotlova DEFRO DUO Uni može biti levi ili desni, gorionik sa spremnikom može da se montira na obe strane pa prilikom kupovine ne morate voditi računa o tome. Kotlovi DEFRO DUO Uni se mogu razlikovati i zbog opreme koju imaju. Dostupni su sa upaljačem, pripremom za termo-sigurnosni ventil i slično. Svi kotlovi imaju u samom startu livenu rešetku koja odezbeđuje dopunsko ložište za sagorevanje komadnog goriva. Dodatnu opremu treba blagovremeno razmotri zbog nemogućnosti naknadne ugradnje pojedinih elemenata (npr. upaljač).

R – upaljač

NZ – priprema za termo-sigurnosni ventil …

Kotlovi sa UNI gorionikom, na osnovu njegove robusne konstrukcije, imaju veliki izbor goriva koje mogu da koriste. Iskoristite ovu mogućnost i birajte povoljnije gorivo sa što manje silikata i vlage, računajte koliko plaćate kalorijsku moć goriva. Pažljivim izborom može se ostvariti velika ušteda.
DEFROOvde možete preuzeti kompletan katalog DEFRO kotlova koji se nude na srpskom tržištu. Katalog sadrži opise kotlova, njihove namene i osobine. Pored opisa katalog sadrži karakteristike i tehničke podatke koji su neophodni instalaterima za planiranje i izvođenje instalacije kotla na sistem centralnog grejanja. U katalogu se nalaze i preporučene cene kotlova za srpsko tržište.

Garancija

6 godina garancije na vodonepropusnost tela kotla, 2 godine na sve ostale elemente kotla.

Materijal

Izmenjivač kotla napravljen je od sertifikovanog kotlovskog čelika /gat. P265GH/ ca debljinom zida od 6-10mm železara Arcelor Mittal Poland S.a., oddział Kraków oraz U.S. Steel Kosice s.r.o..

Efikasnost

Visoka toplotna efikasnost koja dostiže 90% korisnog dejstva tokom rada kotla.

Automatika

Automatika K1P v4 sa kolor ekranom osetljivim na dodir koja upravlja kotlom i sistemom grejanja. Mogućnost kontrole pomoću GSM i INTERNET modula. Podesiv ugao ekrana kontrolnog panela.

Kontrola

Algoritam ADAPTIVE CONTROL koji upravlja radom kotla na osnovu protoka vazduha kroz izmenjivač kotla.

Gorionik

Univerzalni gorionik najnovije generacije.

Bezbednost

Sigurnosni sistem automatskog, vodenog gašenja goriva pomoću ugrađenog termo ventila “VATROGASAC”.

Opcioni upaljač

Verzija R- sa ugrađenim automatskim upaljačem.

Opcioni termo ventil

Verzija NZ- prilagođena je za montažu na zatvoreni sistem grejanja sa ugrađenim termo-sigurnosnim ventilom.

Indikacija

Indikacija otvorenog poklopca spremnika.

Bezbednost

Sistem izjednačavanja pritiska u spremniku za gorivo.

Postojanost

Energetski visoko efikasan motoreduktor opremljen sistemom promena smera u cilju sprečavanja zastoja zaglavljivanjem.
Opširnije u blogu

Automatika K1PRv… +PID

DEFRO kontrolna tabla K1PRv… +PID standardna je oprema kotlova DEFRO DUO, SIGMA UNI. Dodatno slovo R u imenu kontrolne table pokazuje da automatika kontroliše rad ugrađenog upaljača. Pored osnovne namene kontrole procesa sagorevanja, automatika poseduje i napredne kontrole sistema grejanja. Na ovoj kontrolnoj tabli možete upravljati sa nekoliko pumpi u sistemu grejanja, kontrolisati zagrevanje i distribuciju sanitarne vode ili rad mešaćeg ventila na osnovu spoljne temperature.

Dotok kiseonika

Kontrola količine kiseonika obavlja se preko unapred određenog algoritma u automatici (K1PRv…). Automatika pokreće dinamički rad ventilatora neprestano vodeći računa o intezitetu pomoću halotron senzora.

Motor sa Reduktorom

Kotlovi DEFRO DUO Uni opremljeni su motorima sa reduktorom najnovije gereracije. Reduktor podržava kretanje u dva smera i time omogućuje lakši rad i naprednu kontrolu bezbedonosnih mera kotla.

Dostupnost

Zbog konstrukcije horizontalnih promaja kotla, glavne komore koje treba periodično čistiti (najčešće na sedam dana) lako i brzo su dostupne sa prednje strane što olakšava redovnu kontrolu i čišćenje.

Napredne kontrole

Pomoću dopunskog internet modula obezbeđuje se napredna kontrola kotla i instalacije sa udaljenog mesta. Uz izveštavanje i kontrolu ovakve vrste upotreba kotla i instalacije podiže se na viši nivo.

Dizajn Kotla u Korak sa Vremenom