Kotao DEFRO SIGMA Uni namenjen je za automatsko sagorevanje: uglja granulacije 5-25 mm (eko-grašak) i peleta.


Kotao ispunjava klasu 5 norme PN-EN 303-5:2012 za snage 16, 20, 24, 36 i 48kW prilikom sagorevanja kamenog uglja granulacije 5-25 mm.


Kotlovi SIGMA Uni mogu biti levi ili desni u zavisnosti na kojoj strani se nalazi spremnik. Mogu se razlikovati i zbog opreme koju imaju. Dostupni su sa dodatnim ventilatorom izduvnih gasova, mehanizmom za čišćenje izmenjivača toplote, upaljačem, pripremom za termo-sigurnosni ventil, rešetkom za sagorevanje komadnog goriva i dr. Dodatnu opremu treba blagovremeno razmotri zbog nemogućnosti naknadne ugradnje pojedinih elemenata (npr. upaljač, spremnik na drugoj strani i sl.).

R – upaljač

F – mehaničko čišćenje

NZ – priprema za termo-sigurnosni ventil …

Kotlovi sa UNI gorionikom, na osnovu njegove robusne konstrukcije, imaju veliki izbor goriva koje mogu da koriste. Birajte povoljnije gorivo sa što manje silikata i vlage. Pažljivim izborom može se ostvariti velika ušteda.
DEFROOvde možete preuzeti kompletan katalog DEFRO kotlova koji se nude na srpskom tržištu. Katalog sadrži opise kotlova, njihove namene i osobine. Pored opisa katalog sadrži karakteristike i tehničke podatke koji su neophodni instalaterima za planiranje i izvođenje instalacije kotla na sistem centralnog grejanja. U katalogu se nalaze i preporučene cene kotlova za srpsko tržište.

Garancija

6 godina garancije na vodonepropusnost tela kotla, 2 godine na sve ostale elemente kotla.

Materijal

Izmenjivač kotla napravljen je od sertifikovanog kotlovskog čelika /gat. P265GH/ ca debljinom zida od 6mm železara Arcelor Mittal Poland S.a., oddział Kraków oraz U.S. Steel Kosice s.r.o..

Efikasnost

Visoka toplotna efikasnost koja dostiže 88% korisnog dejstva tokom rada kotla.

Automatika

Automatika K1P v4 sa kolor ekranom osetljivim na dodir koja upravlja kotlom i sistemom grejanja. Mogućnost kontrole pomoću GSM i INTERNET modula. Podesiv ugao ekrana kontrolnog panela.

Kontrola

Algoritam ADAPTIVE CONTROL koji upravlja radom kotla na osnovu protoka vazduha kroz izmenjivač kotla.

Gorionik

Univerzalni gorionik najnovije generacije.

Katalizator

Keramički katalizator koji stabilizuje proces sagorevanja.

Bezbednost

Sigurnosni sistem automatskog, vodenog gašenja goriva pomoću ugrađenog termo ventila “VATROGASAC”.

Upaljač

Verzija R- sa ugrađenim automatskim upaljačem.

Čišćenje

Verzija F- sistem mehaničkog čišćenja cevi izmenjivača toplote.

Opcioni termo ventil

Verzija NZ- prilagođena je za montažu na zatvoreni sistem grejanja sa ugrađenim termo-sigurnosnim ventilom.

Indikacija

Indikacija otvorenog poklopca spremnika.

Bezbednost

Sistem izjednačavanja pritiska u spremniku za gorivo.

Opcioni ventilator

Prilagođen za montažu dopunskog ventilatora dimnih gasova.

Postojanost

Energetski visoko efikasan motoreduktor opremljen sistemom promena smera u cilju sprečavanja zastoja zaglavljivanjem.

Opciono ložište

Dopunski rost od livenog gvožđa obezbeđuje ložište namenjeno komadnom rezervnom gorivu koje se loži ručno.
Opširnije u blogu

Automatika K1PRv… +PID

DEFRO kontrolna tabla K1PRv… +PID standardna je oprema kotlova DEFRO DUO, SIGMA UNI. Dodatno slovo R u imenu kontrolne table pokazuje da automatika kontroliše rad ugrađenog upaljača. Pored osnovne namene kontrole procesa sagorevanja, automatika poseduje i napredne kontrole sistema grejanja. Na ovoj kontrolnoj tabli možete upravljati sa nekoliko pumpi u sistemu grejanja, kontrolisati zagrevanje i distribuciju sanitarne vode ili rad mešaćeg ventila na osnovu spoljne temperature.

Dotok kiseonika

Kontrola količine kiseonika obavlja se preko unapred određenog algoritma u automatici (K1PRv…). Automatika pokreće dinamički rad ventilatora neprestano vodeći računa o intezitetu pomoću halotron senzora.

Motor sa Reduktorom

Kotlovi DEFRO Sigma Uni opremljeni su motorima sa reduktorom najnovije gereracije. Reduktor podržava kretanje u dva smera i time omogućuje lakši rad i naprednu kontrolu bezbedonosnih mera kotla.

Ventilator dimnih gasova

U slučaju da je dimnjačka promaja promenjivog inteziteta i da njena nestabilnost smeta radu kotla, potrebno je ugraditi ovaj ventilator. On ne može da zameni dimnjak, služi da pomogne sagorevanju.

Napredne kontrole

Pomoću dopunskog internet modula obezbeđuje se napredna kontrola kotla i instalacije sa udaljenog mesta. Uz izveštavanje i kontrolu ovakve vrste upotreba kotla i instalacije podiže se na viši nivo.

Dizajn Kotla u Korak sa Vremenom