Kotao DEFRO HG namenjen je za pirolitičko sagorevanje suvog drveta.


Kotao ispunjava klasu 5 norme PN-EN 303-5:2012 kao i sertifikat Eko dizajn (ECO DESIGN).


Pirolitički kotlovi spadaju u kotlove koji se lože ručno ali sve ostale procese obavljaju automatski. Potrebno je ručno napuniti ložište kotla i potpaliti  posle toga automatika kotla preuzima kontrolu sagorevanja. Ložište kotla DEFRO HG je veliko što obezbeđuje dug neprekidni rad bez intervencije korisnika. Kotao DEFRO HG tokom procesa sagorevanja zagreva i kontrolisano pali drva u ložištu. Ovaj proces iz drveta izvlači gasove koje kotao sagoreva u specijalno dizajniranim keramičkim mlaznicama. Posle ovakvog sagorevanja iz ogrevnog drveta se izvlači maksimum i kotlu ostaje jako mala količina pepela. Zbog velikog procenta iskorišćenja i cene enegrenta pirolitički kotlovi spadaju u visoko ekonomične kotlove.

Kotao DEFRO HG opremljen je rashladnim izmenjivačem i termo sigurnosnim ventilom. Ovaj sistem osigurava kotao od pregrevanja,
Ogrevno drvo koje se koristi u pirolitičkim kotlovima treba da bude unapred pripremljeno i suvo. To iziskuje blagovremenu investiciju i prostor za skladištenje. Međutim ne treba zaboraviti da na taj način obezbeđujete energent koji sagoreva kontrolisano i efikasno kao pelet po znatno nižoj nabavnoj ceni.
DEFROOvde možete preuzeti kompletan katalog DEFRO kotlova koji se nude na srpskom tržištu. Katalog sadrži opise kotlova, njihove namene i osobine. Pored opisa katalog sadrži karakteristike i tehničke podatke koji su neophodni instalaterima za planiranje i izvođenje instalacije kotla na sistem centralnog grejanja. U katalogu se nalaze i preporučene cene kotlova za srpsko tržište.

Garancija

6 godina garancije na vodonepropusnost tela kotla, 2 godine na sve ostale elemente kotla.

Materijal

Izmenjivač kotla napravljen je od sertifikovanog kotlovskog čelika /gat. P265GH/ ca debljinom zida od 6-8mm železara Arcelor Mittal Poland S.a., oddział Kraków oraz U.S. Steel Kosice s.r.o..

Efikasnost

Visoka toplotna efikasnost koja dostiže 90% korisnog dejstva tokom rada kotla.

Automatika

Automatika HG sa jog dial kontrolom namenjena je da upravlja kotlom i sistemom grejanja. Mogućnost kontrole pomoću GSM i INTERNET modula.

Katalizator

Keramički katalizator koji stabilizuje proces sagorevanja.

Čišćenje

Instalirani sistem ručnog mehaničkog čišćenja toplotnog izmenjivača kotla.

Termo ventil

Instalirani rashladni izmenjivač sa termo-sigurnosnim ventilom koji se standardno isporučuje uz kotao.

Ventilator

Ugrađen ventilator izduvnih gasova dinamički kontroliše procese sagorevanja.

Sagorevanje i piroliza

Dvostepena tehnika sagorevanja – gasifikacija goriva i piroliza.

Ložište

Laka upotreba kotla uz prednosti velikog ložišta.
Opširnije u blogu

Automatika HG

DEFRO kontrolna tabla Hg standardna je oprema kotla. Kao i kod drugih defro automatika i ova poseduje procesorsku kontrolu sagorevanja. DEFRO HG pirolitički kotlovi rade po principu stvaranja podpritiska u ložištu koji ova automatika dinamički kontroliše preko ventilatora na dimnjači. Pored osnovne namene kontrole procesa sagorevanja, automatika poseduje i napredne kontrole sistema grejanja. Na ovoj kontrolnoj tabli možete upravljati sa nekoliko pumpi u sistemu grejanja, kontrolisati zagrevanje i distribuciju sanitarne vode ili rad mešaćeg ventila na osnovu spoljne temperature.

Keramičke mlaznice

Glavno sagorevanje u kotlu HG obavlja se u specijalnim keramičkim mlaznicama. U njima se uz doziranu količinu kiseonika spaljuje gas koji je oslobođen iz upaljenog drveta koje se zagreva u ložištu.

Zaštita ložišta

Protiv agresivnog dejstva dima i isparenja prilikom pirolitičkog sagorevanja DEFRO HG kotlovi imaju dodatnu zaštitu ložišta. Ovi paneli su projektovani tako da dodatno podižu temperaturu ložišta.

Ventilator dimnih gasova

Ventilator na dimnjači kotla DEFRO HG je upravljan preko automatike kotla i kontroliše količinu kiseonika neophodnog za ispravno sagorevanje. On dinamički proizvodi različire vrednosti podpritiska u ložištu.

Napredne kontrole

Pomoću dopunskog internet modula obezbeđuje se napredna kontrola kotla i instalacije sa udaljenog mesta. Uz izveštavanje i kontrolu ovakve vrste upotreba kotla i instalacije podiže se na viši nivo.

Dizajn Kotla u Korak sa Vremenom