Kotao DEFRO TKZ namenjen je za ručno loženje i sagorevanje komadnog goriva.


Izmenjivač kotla DEFRO TKZ sastavljen je od idealne kombinacije vertikalnih i horizontalnih promaja. Ovakva konstrukcija obezbeđuje lak pristup komorama za čišćenje i mogućnost izbora načina sagorevanja.


Kotao DEFRO TKZ može sagorevati progorevanjem ili odgorevanjem to znači da može imati donje sagorevanje ili takozvano trajno-žarenje i gornje sagorevanje. U zavisnosti na gorivo koje se koristi kotao se može prilagoditi za sagorevanje uglja ili drveta. Kada se u kotlu sagoreva ugalj ili kombinacija uglja i drveta koristi se donja klapna za dotok vazduha. U slučaju kada se koristi drvo vazduh u ložište treba da dolazi sa gornje klapne. Na taj način se aktiviraju keramičke opeke koje se nalaze u prvoj plamenoj komori sa ciljem da spale gasove iz drveta u kombinaciji sa toplim vazduhom. Svaki kotao može biti levi ili desni pa zbog toga ne treba brinuti prilikom kupovine. Sa prednje strane kotla je dostupna poluga za podloživanje i na dimnjači se nalazi zatvorna klapna za kontrolu dimnjačke promaje.


Kotao DEFRO TKZ poseduje napredna rešenja kontrole procesa sagorevanja.

Pravilnim izborom klapne za dotok primarnog vazduha u ložište kotla postiže se kvalitetnije sagorevanje goriva. Dotok vazduha na gornjim vratima predviđen je za sagorevanje drva ili krupnijih komada drvnog otpada. Kod kombinacije uglja i drva ili samo uglja potrebno je koristiti donju klapnu. Kada se jedna od dve klapne koristi za primarni vazduh, druga prema potrebi služi za dotok sekundarnog.
Konstrukcija kotla DEFRO TKZ obezbeđuje upotrebu na dva bitno različita načina. Sagorevanje odgorevanjem obavlja se sa vrha ložišta i koristi nasipno okno kao prvu plamenu komoru.
Sagorevanje progorevanjem je donje sagorevanje koje se obavlja na samom kraju rešetke kotla (dalje od vrata). Kod ovog podešavanja nasipno okno se koristi isključivo za neupaljeno gorivo a prva plamena komora kotla u potpunosti preuzima plamen iz ložišta.
DEFROOvde možete preuzeti kompletan katalog DEFRO kotlova koji se nude na srpskom tržištu. Katalog sadrži opise kotlova, njihove namene i osobine. Pored opisa katalog sadrži karakteristike i tehničke podatke koji su neophodni instalaterima za planiranje i izvođenje instalacije kotla na sistem centralnog grejanja. U katalogu se nalaze i preporučene cene kotlova za srpsko tržište.

Garancija

6 godina garancije na vodonepropusnost tela kotla, 2 godine na sve ostale elemente kotla.

Materijal

Izmenjivač kotla napravljen je od sertifikovanog kotlovskog čelika /gat. P265GH/ ca debljinom zida od 5mm železara Arcelor Mittal Poland S.a., oddział Kraków oraz U.S. Steel Kosice s.r.o..

Katalizator

Keramički katalizator koji stabilizuje proces sagorevanja.

Kontrola

Dotok primarnog vazduha u ložište kotla moguće je kontrolisati na dva načina.

Konstrukcija

Specijalna konstrukcija kotla za što efikasnije sagorevanje drveta.

Rost

Vodom hlađena rešetka kotla.

Veliko ložište

Kotlovi serije TKZ imaju veliko ložište.

Zatvorna klapna

Zatvorna klapna na dimnjači kotla kontroliše snagu dimnjačke promaje.

Lako čišćenje

Dostupnost svim komorama sa prednje strane za lako i bezbedno čišćenje kotla.

Asortiman

Širok asortiman snage kotlova.

Podešavanje vrata

Mogućnost podešavanja pritiska zatvaranja vrata.

Univerzalnost

Promena smera otvaranja spoljnih vrata (ne obuhvata unutrašnja zaštitna vrata).

Dotok kiseonika

Kontrolu količine kiseonika koji dolazi u ložište obavlja se preko regulatora promaje koji podiže klapnu primarnog vazduha. Regulator promaje radi na osnovu širenja specijalne ampule i ne zavisi od električne energije.

Termometar

Kotlovi DEFRO TKZ opremljeni su termometrom u cilju lakše kontrole temperature. Ugrađeni termometar je kapilarni, radi po principu širenja fluida i njegov rad nije uslovljen električnom energijom.

Kontrola dimnjačke promaje

U slučaju da je dimnjačka promaja prejaka i da njena snaga smeta radu kotla i izvlači previše toplote iz ložišta, potrebno je koristiti ovu klapnu i redukovati protok ka dimnjaku u potrebnoj meri.

Kvalitetna izolacija

U skladu sa najstrožijim bezbedonosnim normama kotao DEFRO TKZ opremljen je kvalitetnom izolacijom. Pored sigurnosti ovakav vid zaštite doprinosi smanjenjem rasipanja toplotne energije sistema grejanja.

Dizajn Kotla u Korak sa Vremenom